افزایش حاصل سیب پکتیا و نقش مدیریت محصولات زراعتی در رشد اقتصاد باغداران

mail-admin

 

خبرها حاکی از آن است که حاصلات سیب ولایت پکتیا، امسال «دو چند افزایش» یافته است. افزایش حاصلات، به ویژه حاصل میوه‌جات، خبر خوبی برای جامعه‌ی باغداران است. در کنار این‌ها، هم‌زمانی افزایش تولید و افزایش ساخت زیربناهای حفاظت از حاصلات و مدیریت محصولات زراعتی، باعث رشد اقتصاد باغداران و در نهایت سبب افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دهقانان و باغداران در آینده می‌شود.

کاهش آسیب‌های کرونا و حرکت آهسته اما پیوسته به سوی عادی شدن روال زنده‌گی در جهان و عادی شدن روند صادرات و واردات، ساخت زیربناهای مدیریت محصولات زراعتی برای دهقانان و در کنار آن، ‌افزایش تولیدات، حکایت نویدبخشی برای افزایش درآمد باغداران است.

وقتی زمینه‌های عادی‌شدن روال زنده‌گی فراهم شود، محصولات زراعتی کشور به صادرات نورمالش ادامه می‌دهد. ادامه‌ی صادرات، باعث رشد درآمد دهقانان و باغداران می‌شود. از جانب دیگر، مدیریت محصولات زراعتی، برای دهقانان و باغداران، بیش از  ۱۱ هزار زیربنای زراعتی کوچک را ایجاد می‌کند که کارهای این پروژه‌ها در آستانه‌ی اتمام است. این زیربناها هم به رشد اقتصاد دهقانان کمک می‌کند. دهقانانی که این زیربناها با کمک ۹۰ درصدی وزارت زراعت برای‌شان ساخته شده است، در نبود صادرات هم می‌توانستند بخش کلانی از محصولات‌شان را مدیریت کنند، اما هنگامی که روند صادرات عادی باشد و این زیربناها هم به کمک دهقانان و باغداران بشتابند، همه‌چیز تغییر مثبت می‌کند و درآمد دهقانان و باغداران چند برابر خواهد شد.

همین حالا ممکن است هفت کیلو انگور یا همین مقدار سیب در بازارها ارزان باشد،‌ اما اگر باغدار انگور خود را در کشمش‌خانه‌هایی که وزارت زراعت برایش ساخته است به کشمش بدل کند، یک کیلو کشمش را بالاتر از ۳۰۰ افغانی خواهد فروخت. هم‌چنان باغداری که هفت کیلو سیب خود را ۱۵۰ افغانی نمی‌فروشد و آن را در سردخانه‌ی صفرانرژی مدل «سارک» که برایش ساخته شده ذخیره می‌کند، می‌تواند چند ماه بعد، آن را هر هفت کیلو در بدل ۳۰۰ افغانی بفروشد.

در میان ۱۱ هزار پروژه‌ای وزارت زراعت در قالب مدیریت محصولات زراعتی تطبیق می‌کند، صدها سردخانه‌ی سیب و انار شامل است.

از این میان، کار عملی برنامه مدیریت محصولات زراعتی به ارزش ۵۵۸ میلیون افغانی در ولایت پکتیا نیز تطبیق می‌شود. در مرکز و چهارده ولسوالی ولایت پکتیا، ۱۲۲ کشمش‌خانه، ۷۷سردخانه‌ی سیب، ۳۰۲ ذخیره‌گاه کچالو و ۱۹۹ ذخیره‌گاه پیاز ساخته می‌شود.

هر سردخانه سیب، ظرفیت نگهداری ۴۵ تن سیب را دارد. از آن‌جایی که امسال حاصل سیب ولایت پکتیا دو برابر شده است، ۷۷ سردخانه‌ی سیب، در کل سه هزار و ۴۶۰ تن سیب را نگهداری می‌کنند و این زمینه‌ی خوبی برای بهبود درآمد باغداران است.

هم‌چنان در ولایت پکتیا، ۲۲۳ ماشین آفتابی خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی به زنان زراعت‌پیشه توزیع می‌شود که در خشک‌کردن بخشی از تولیدات سیب این ولایت نیز به کار گرفته خواهد شد.

در کنار اشتغال‌زایی به هزاران نفر، پروژه‌های مدیریت محصولات زراعتی در پکتیا، ثمربخشی مستقیمش را در وضعیت زراعت این ولایت خواهد داشت که مسلماً این ثمربخش، رشد اقتصاد باغداران و دهقانان خواهد بود.