زعفران، چهره‌ی نو زراعت افغانستان

content_admin
 زعفران، چهره‌ی نو زراعت افغانستان

کمتر از چهار سال پیش، طرح ملی انکشاف زعفران افغانستان توسط کابینه‌ی حکومت وحدت ملی، تأیید شد و وزارت زراعت کارهایش را برای رشد و بهبود کشت‌وکار زعفران آغاز کرد که تطبیق این طرح در دو سال گذشته به افزایش بالای نُه تنی تولید زعفران انجامیده است.
وزارت زراعت، برای عملی شدن این طرح، سه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را تدوین کرد و یک تیم مشخص را در چارچوب خود ساخت که منجر به تطبیق بسیار سریع این طرح شد.
بر اساس این طرح ملی، قرار بود که از ۱۲ جون ۲۰۱۶ تا پنج سال آینده (۲۰۲۱)، تولید زعفران از ۳.۵ تن تا پایان تطبیق طرح به ۱۴تن برسد و درآمد آن، نیز افزایش قابل توجه داشته باشد. وزارت زراعت با سرعت بسیار، روی تطبیق این طرح کار کرد. امروز که کم‌تر از چهار سال از تصویب این طرح می‌گذرد، افغانستان تولیدش را به مرز ۲۰ تن که شش تن بیش‌تر از هدف ۲۰۲۱ است، رسانده است.
حالا بر بنیاد آخرین آمارهای جمع‌آوری و توحید شده، میزان تولید زعفران در سال روان ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۱۹هزار و ۴۶۹ کیلو گرام رسیده است.
امسال در کل کشور، به صورت ترویجی و تولیدی، هفت‌هزار و ۵۵۷ هکتار زمین زعفران کشت شده و میزان تولید در مقایسه با سال گذشته، حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که سال گذشته شش‌هزار و ۲۷۲ هکتار زمین زعفران کشت شده بود که میزان تولید به ۱۶ تُن رسیده بود.
عمده‌ترین دلیل‌های افزایش تولید زعفران افغانستان، افزایش ساحات تحت کشت، خدمات وزارت زراعت مانند آموزش‌دهی به دهقانان، توزیع پیازهای خوش‌کیفیت و ساخت مزرعه‌های نمایشی زعفران به دهقانان بوده است.
آمارها نشان می‌دهد که امسال زعفران‌کاران افغانستان از کاروبارشان بیش‌تر از ۲۷ میلیون دالر به دست می‌آورند.
۱۰۰ نمونه از زعفران تولید شده‌ی امسال افغانستان به منظور بررسی کیفیت آن در لابراتورهای استندرد و معیاری کشور تحت آزمایش قرار گرفته است که در نتیجه، کیفیت آن بالاتر از استندردهای بین‌المللی ثابت شده است. بر اساس نتایج این آزمایش‌ها، افغانستان خوش‌کیفیت‌ترین زعفران جهان را تولید می‌کند.
تطبیق موفقانه برنامه‌ها برای رشد زعفران توسط وزارت زراعت، افغانستان را از لحاظ کیفیت این محصول به برترین جایگاه جهانی رسانده است. هم‌چنان افغانستان سومین تولیدکننده‌ی زعفران در جهان شده است.
این حقیقت‌های تازه ترسیم شده و تازه ساخته شده توسط افغانستان جدید است. افغانستانی که در خط رشد زراعت و اقتصادش تلاش می‌کند و آهسته آهسته می‌خواهد لکه‌های ننگ تریاک و جنگ را از چهره‌ی خود بزداید. افغانستان در این مسیر، می‌تواند به افتخارات بی‌پایانی و پایداری دست یابد.